GRUPA ROBOCZA „JAKOŚĆ I PROMOCJA”

Warszawa 08.04.2024 r.

Pod koniec marca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Jakość i promocja” Copa-Cogeca, w którym wziął udział ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Dariusz Goszczyński Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

Podczas posiedzenia delegacje członkowskie zajęły się sprawą nowelizacji  rozporządzenia w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Rada Unii Europejskiej takie zmiany przyjęła 26 marca.

Zmiany w systemach oznaczeń geograficznych i systemach jakości

Ich celem jest poprawa ochrony oznaczeń geograficznych i innych systemów jakości wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych. Zdecydowano także o uproszczeniu procedur rejestracji. – Kontrowersje dotyczyły zmienionych wymogów wobec napojów spirytusowych, których to zmian dokonano bez konsultacji z branżą, co jej zdaniem znacznie utrudni stosowanie tych przepisów. Dlatego organizacje branżowe oraz Copa-Cogeca interweniowały w Komisji Europejskiej w celu zmiany podejścia lub interpretacji nowych przepisów. Wydaje się to tym bardziej zasadne, że nawet KE przyznała, że został popełniony błąd – powiedział Dariusz Goszczyński Prezes KRD-IG.

Znacznie roślin białkowych w bezpieczeństwie żywnościowym UE

Omówiono także kwestię podejścia do unijnej strategii białkowej. W zeszłym roku Parlament Europejski przyjął rezolucję białkową, w której wezwał Komisję, aby w trybie pilnym przedstawiła kompleksową i ambitną strategię UE w tym zakresie. Podkreślono rolę jaką odgrywają rośliny białkowe w żywieniu ludzi, zwierząt, ich znaczenie dla gleby i środowiska, klimatu, poprawy dochodów rolników i zapewnienia bezpieczeństwa białkowego. – Podczas spotkania ekspertów Copa-Cogeca jednoznacznie podkreślono, że strategia powinna służyć budowaniu suwerenności białkowej Unii Europejskiej w kontekście produkcji pasz dla sektora zwierzęcego – dodał D. Goszczyński.

Jak promować unijną żywność ?

Na posiedzeniu grupy roboczej „Jakość i promocja” Copa-Cogeca odbyła się także dyskusja na temat rocznych programów promocyjnych. Kampanie promocyjne poświęcone europejskim produktom rolnym mają stwarzać nowe możliwości rynkowe dla europejskich rolników i przemysłu spożywczego, jak również pomagać im w rozwijaniu działalności. – Uczestnicy spotkania wyrazili oczekiwanie, aby programy promocyjne służyły podnoszeniu konkurencyjności unijnych artykułów rolno-spożywczych i konkurencyjności całego rolnictwa UE. Dlatego nie może być mowy o zakazie promocji czerwonego mięsa czy wina. Na działania promocyjne powinien być także zagwarantowany odpowiednio wysoki budżet. Z niepokojem przyjmujemy informacje, że Komisji Europejskiej przygotowując program pomocy finansowej dla Ukrainy szuka oszczędności w wielonarodowych kampaniach promocyjnych – kontynuował Dariusz Goszczyński z Krajowej Rady Drobiarstwa- IG. 

Podczas posiedzenia grupy roboczej jego uczestnicy zwrócili się także do Komisji Europejskiej z postulatem uelastycznienia przepisów związanych z zasadą dyskontynuacji. Obecnie organizacja, która dwa razy uczestniczyła w programach na tym samym rynku nie może dalej tego robić. – Wiele dużych i prężnych organizacji wpadło w tę pułapkę. Doprowadziło do to spadającej liczby składanych propozycji na realizację kampanii. W efekcie Komisja Europejska uznała, że zapotrzebowanie na fundusze promocyjne spada i jest to dobry moment na ograniczenie ich budżetu. Na szczęście Komisja Europejska jak na razie wysyła sygnały, że zamierza coś z tym zrobić i rozwiązać problem – podsumował Dariusz Goszczyński.