GRUPA ROBOCZA „WOŁOWINA I CIELĘCINA”

29 marca odbyło się posiedzenie grypy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca. Polskę reprezentował ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Jacek Zarzecki prezes Polskiego Związku Producentów i Hodowców Bydła Mięsnego.

KOLEJNY WZROST KOSZTÓW HODOWLI

Podczas posiedzenia eksperci z całej Unii Europejskiej dyskutowali między innymi o planach przeglądu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Wśród propozycji Komisji Europejskiej są takie, które mogą ograniczyć eksport żywych zwierząt a także transport wewnątrzunijny. Bruksela chce bowiem wprowadzić zakaz transportu żywych cieląt do 34 dnia życia.

Oznacza to dodatkowe koszty dla hodowców, którzy sprzedają cielęta, gdyż zwierzęta będą musiały pozostać dłużej w gospodarstwie. – Są to propozycje zbyt daleko idące i szkodliwe dla sektora mięsnego i hodowlanego. Wszyscy jesteśmy zwolennikami poprawy dobrostanu zwierząt, ale nie możemy wylewać dziecka z kąpielą. Żadna rewolucja jeszcze nigdy nie przyniosła sukcesu. Trzeba apelować do posłów do Parlamentu Europejskiego, aby były to przepisy, które hodowcy mogą zaakceptować. Trzeba także pamiętać, że w obliczu wojny na Ukrainie Unia Europejska musi zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe swoim obywatelom. Przez mnożenie w ostatnim czasie takich restrykcyjnych przepisów może to się okazać nie do zrealizowania. Już teraz Unia Europejska ma najwyższe normy dotyczące dobrostanu zwierząt, a podnosząc jeszcze bardziej tą poprzeczkę, możemy zaraz stać się niekonkurencyjni na światowych rynkach – powiedział Jacek Zarzecki z PZHiPBM.  

CORAZ BLIŻEJ ZIELONEGO ŁADU

Podczas posiedzenia grypy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca żywa dyskusja dotyczyła przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Już dzisiaj Kolegium Komisarzy Komisji Europejskiej przedstawi bowiem swoje uwagi do Krajowych Planów Strategicznych. Kraje członkowskie będą miały miesiąc na ustosunkowanie się do nich, a potem Komisja Europejska będzie miała trzy miesiące na ich ostateczne zatwierdzenie. – Mimo obecnej trudnej sytuacji i decyzji Brukseli, która wydała derogację umożliwiającą produkcję wszelkich upraw na gruntach ugorowanych, wydaje się, że główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu będą realizowane. Jest to efekt nacisków wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który dąży do ograniczenia produkcji żywności w Europie – powiedział Jacek Zarzecki prezes Polskiego Związku Producentów i Hodowców Bydła Mięsnego.

Z pierwszych nieoficjalnych informacji wynika, że uwagi KE do Planów Strategicznych nie będą liczyły klika czy kilkanaście stron, ale raczej kilkadziesiąt. Dokument będzie opublikowany na strona Komisji Europejskiej.

EUROPEJSKI PROGRAM BIAŁKOWY

Podczas spotkania poruszono także problem produkcji europejskiego białka. W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, która odcięła UE od tego źródła pasz, widać nagląca potrzebę wprowadzenia programu rozwoju europejskiej produkcji białka aby uniezależnić się od zewnętrznych dostawców.    

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.