DIALOG SPOŁECZNY O WOŁOWINIE

Warszawa 11.10.2023 r.

W dniu 29 września 2023 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Dialogu Społecznego do spraw „Produkcji zwierzęcej – mleko, wołowina i wieprzowina”. Podczas spotkania omawiane były między innymi tematy dotyczące: sytuacji rynkowej w poszczególnych sektorach, dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, wymiany handlowej z krajami trzecimi oraz działań promocyjnych w krajach trzecich. W spotkaniu wziął udział Jacek Zarzecki Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Sytuacja rynkowa

Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli Komisji Europejskiej wynika, że produkcja wołowiny w Unii Europejskiej wzrosła o 4,5%. Odnotowano także spadek produkcji u największych jej producentów spowodowany redukcją pogłowia. Pogłowie krów w UE zredukowano o 1,5%, krów mlecznych o 1,3%. Ceny wołowiny utrzymują się na wysokim poziomie, jednak są niższe od cen w 2022 roku, ale wyższe od średniej pięcioletniej. Hodowcy borykają się z wysokimi kosztami produkcji. Ceny, które za wołowinę muszą zapłacić konsumenci stale rosną, co przekłada się na spadek popytu i konsumpcji np. w Niemczech, Francji. W pierwszym półroczu bieżącego roku unijny eksport spadł o 1,8%. Ważne było otwarcie rynku tureckiego, ponieważ eksport do Turcji stanowi 10% unijnego eksportu wołowiny i rekompensuje spadki popytu na innych rynkach. Rynkiem importowych rządzą Chiny i Stany Zjednoczone. Światowe ceny wołowiny spadają z powodu wzrostu produkcji.

Bardzo liczymy na realizację zapowiedzi przewodniczącej von der Layen dotyczących strategicznego dialogu ze środowiskami rolniczymi. Jako reprezentanci sektora hodowanego podkreślaliśmy, że bez produkcji zwierzęcej nie będzie europejskiego rolnictwa. Dzisiaj borykamy się z ogromnymi problemami: spadającą produkcją oraz znikającymi gospodarstwami, starzeniem się unijnych rolników, którzy boją się inwestować i wiązać swoją przyszłość z rolnictwem. Nasze oczekiwanie są takie aby jasno i precyzyjnie określić jak UE będzie wspierać produkcję zwierzęcą. To nie mogą być tylko słowa i obietnice, ale konkretne akty legislacyjne. Oczekujemy także  ochrony sektora przed nieuzasadnionymi ataki organizacji anty – hodowlanych – powiedział podczas dyskusji Jacek Zarzecki Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Co dalej z Dyrektywą IED?

Podczas spotkania poruszono także kwestię dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Planuje się, aby negocjacje na ten temat zostały zakończone do końca 2023 roku. Komisja Europejska chce, żeby oprócz trzody chlewnej i drobiu dyrektywa obejmowała również bydło. Komisja uważa również, że dyrektywa powinna obejmować więcej gospodarstw hodowlanych. Pierwsza propozycja Komisji Europejskiej zakładała, że przepisami dyrektywy będą objęte wszystkie gospodarstwa utrzymujące 150 DJP i więcej bydła, trzody chlewnej i drobiu. Obecna propozycja dotyczy gospodarstw utrzymujących 150 DJP bydła, trzody chlewnej i gospodarstw mieszanych oraz gospodarstw utrzymujących 280 DJP drobiu. Drugi trilog w tej sprawie ma się odbyć w dniu 10 października 2023 r.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się stawianiu znaku równości między wysoko emisyjnymi instalacjami przemysłowymi a rodzinnymi gospodarstwami rolnymi. Naszym zadaniem – jako rolników – jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Europy. Wprowadzania takich nierozsądnych i anty-rolniczych pomysłów nie tylko grozi utratą takiego bezpieczeństwa, ale także podetnie skrzydła unijnemu eksportowymi żywności. Jesteśmy zwolennikami utrzymania status quo i popieramy stanowisko Parlamentu Europejskiego. Nasze stanowisko w tej sprawie przekazaliśmy ministrowi rolnictwa Robertowi Telusowi, który obiecał, że podczas negocjacji w tamach trilogu będzie prezentował stanowisko, które będzie najlepsze dla hodowców – dodał Jacek Zarzecki z PZHiPBM. 

Będą kolejne umowy o wolnym handlu ?

Podczas spotkania poruszono również kwestię szykowanych przez Komisję Europejską nowych umów o wolnym handlu. W najbliższej perspektywie mogą zakończyć się negocjacje z Australią, Mercosur oraz Indiami. Większość unijnego handlu będzie odbywało się na zasadach preferencyjnych. – Widzimy presję na sektor wołowiny ze strony kolejnych negocjowanych przez Komisję Europejską umów o wolnym handlu. Kontyngenty w pojedynczych umowach może nie robią dużego wrażenia. Jednak jak zsumuje je wszystkie to widać ogromny problem – podsumował Jacek Zarzecki.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.