Biznes Forum Prezydencji COGECA

W dniu 18 maja 2018 roku przedstawiciele Federacji uczestniczyli w wydarzeniu – Biznes Forum Prezydencji Cogeca, które odbyło się na Malcie. Tematem przewodnim konferencji była strategia na rzecz łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich. Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji został zaproszony do udziału w jednym z paneli dyskusyjnych.