PREZYDIUM COPA-COGECA

Warszawa 08.12.2023 Podczas ostatniego posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca jej przewodniczący Christiane Lambert i Ramon Armengol poinformowali o spotkaniu z wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Przedstawiono mu poglądy organizacji na...

czytaj dalej

AGNIESZKA MALISZEWSKA WICEPREZYDENTEM COGECA

Warszawa 05.12.2023 r. Lennart Nilsson ze Szwecji został Prezydentem Cogeca i będzie kierować organizacją reprezentującą ponad 22 000 spółdzielni rolniczych z całej UE. Lennart Nilsson zastąpi od stycznia ustępującego po 4 latach Prezydenta Ramona Armengola z...

czytaj dalej

NEGATYWNE SKUTKI PRZYJĘCIA SUR

Warszawa 22.11.2023 r. Znaczny spadek dochodów rolników oraz ograniczenie możliwości uprawy niektórych gatunków roślin. Zdaniem polskich rolników takie będą skutki przyjęcia przez Parlament Europejski rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony...

czytaj dalej

GRUPA ROBOCZA „ZDROWIE ZWIERZĄT I DOBROSTAN”

Warszawa 20.11.2023 r. W listopadzie odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zdrowie zwierząt i dobrostan” Copa-Cogeca z udziałem Adama Drosio eksperta Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Niebezpieczne choroby w Europie Podczas posiedzenia omówiono...

czytaj dalej

SYTUACJA NA RYNKU MLEKA

Warszawa 30.10.2023 r. W dniu 12 października 2023 r. odbyło się posiedzenie hybrydowe grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne”. Podczas spotkania omawiane były głównie tematy dotyczące sytuacji rynkowej w poszczególnych państwach członkowskich. Globalna sytuacja...

czytaj dalej

GRUPA ROBOCZA „JAJA I DRÓB”

Warszawa 23.10.2023 r. W październiku odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Jaja i drób” Copa-Cogeca. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia sytuacji rynkowej w poszczególnych krajach. Sytuacja rynkowa Polska delegacja zwróciła uwagę, że ceny broilerów na skutek...

czytaj dalej

DIALOG SPOŁECZNY O WIEPRZOWINIE

Warszawa 16.10.2023 r. W dniu 29 września 2023 r. odbyło się posiedzenie grupy dialogu społecznego do spraw „Produkcji zwierzęcej – mleko, wołowina i wieprzowina”. Podczas spotkania omawiane były między innymi tematy dotyczące:sytuacji rynkowej w poszczególnych...

czytaj dalej

DIALOG SPOŁECZNY O MLEKU

Warszawa 13.10.2023 r. W dniu 29 września 2023 r. odbyło się posiedzenie grupy dialogu społecznego do spraw „Produkcji zwierzęcej – mleko, wołowina i wieprzowina”. Podczas spotkania omawiane były między innymi tematy dotyczące: sytuacji rynkowej w poszczególnych...

czytaj dalej

ROSNĄCY PROBLEM IMPORTU Z UKRAINY

Warszawa 12.10.2023 r. Podczas ostatniego posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca poruszana była m.in. kwestia niekontrolowanego napływu ukraińskich produktów rolnych. Import z Ukrainy ma wpływ na rynek unijny, zwłaszcza zbóż, roślin oleistych, miodu, drobiu i jaj. Po raz...

czytaj dalej