GRUPA ROBOCZA „MLEKO I PRODUKTY MLECZNE”

Warszawa 08.03.2021 r. W dniu 25 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie on-line grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca. Podczas spotkania omawiane były m.in. tematy dotyczące sytuacji rynkowej w poszczególnych państwach członkowskich oraz oznaczania...