09.04.2018 Spotkanie z Prezydentem Copa w Warszawie

W dniu 9 kwietnia br. na zaproszenie Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych gościliśmy w Warszawie Joachima Rukwieda – Prezydenta Copa, szefa największej niemieckiej organizacji rolników DBV. Rozmowy odbyły się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem m.in.: Krzysztofa Jurgiela – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafała Romanowskiego – Podsekretarz Stanu MRiRW, przedstawicieli polskich organizacji rolniczych – członków Copa-Cogeca. Federację reprezentował Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji, Stanisław Kacperczyk – Wiceprzewodniczący Rady Federacji, Jerzy Wierzbicki – Członek Prezydium oraz Wiesław Różański – Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.

Spotkanie otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Podkreślił, że prowadzi wiele rozmów w ramach rady ministrów ds. rolnictwa Unii Europejskiej oraz Trójkąta Weimarskiego. Podkreślił kwestię konwergencji, czyli wyrównania płatności bezpośrednich dla wszystkich rolników Unii Europejskiej. Szef resortu zwrócił się do członków Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych Copa-Cogeca o wsparcie działań w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na forum UE.

Pan Joachim Rukwied podkreślił, że w większości tematów mamy wspólne stanowisko. Powiedział, że przedostanie się choroby afrykańskiego pomoru świń do Niemiec będzie katastrofą. Powiedział, że Polska powinna otrzymać jak największe środki finansowe z UE na walkę z chorobą, aby dalej się nierozprzestrzeniała.

Podczas spotkania zostały omówione również następujące kwestie: utrzymanie silnego budżetu UE z I i II filarem Wspólnej Polityki Rolnej, Brexit (uzupełnienie niedoboru powstałego po wyjściu ze Wspólnoty Wielkiej Brytanii w sposób solidarny przez wszystkie kraje członkowskie), umowa handlowe Mercorur w stosunku do sektora wołowiny, import zboża z Ukrainy, zakaz stosowania herbicydów przy uprawie roślin białkowych, biopaliwa.