Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Związek Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie

ul. Leśna 2

22-300 Krasnystaw

tel./fax.: 82 576 14 45

e-mail: zwiazek@ftk.pl

Prezes: Maria Bubiłek