Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

Zimowisko 2017

22-02-2017

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych razem z Polskim Związkiem Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych po raz kolejny zorganizowała wypoczynek zimowy dla  397 dzieci.  Dziesięciodniowe zimowisko z programem promocji i profilaktyki zdrowia było skierowane dla dzieci i młodzieży rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS. Wyjazd był dofinansowany w kwocie 750 zł na osobę z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Udało nam się również znaleźć sponsorów, którzy nieodpłatnie przekazali produkty spożywcze na paczki, które zostały przekazane dla dzieci.

Pliki do pobrania:

Galeria