Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 - WYBÓR WYKONAWCY

27-05-2019

W dniu 24 maja 2019 r. komisja, do realizacji kampanii promocyjno - edukacyjnej ""Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” - edycja II, wybrała Agencję ITBC Communication sp. z o.o. (Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa).
Na zapytanie ofertowe nr 2/2019 odpowiedziało 7 agencji.