Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

Wybory w Grupie Roboczej Copa Jaja i drób

21-02-2017

16 lutego br. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się wybory nowej prezydencji grupy „Jaja i drób”. Nowo wybrany przewodniczący grupy roboczej, Charles Bourns, będzie współpracować z dwoma wiceprzewodniczącymi grupy: Jean-Michelem Schaefferem z Francji oraz Anną Zubków z Polski.

Przemawiając w Brukseli po wyborach, nowo wybrany przewodniczący powiedział „W naszych producentów drobiu, którzy zainwestowali w obiekty chowu na wolnym wybiegu, mocno uderzyły skutki ptasiej grypy. Jednym z moich priorytetów podczas tej dwuletniej kadencji będzie rozwiązanie tego problemu oraz znalezienie wyjścia z podobnych sytuacji w przyszłości. Należy wprowadzić więcej elastyczności do aktualnie obowiązujących zasad w UE, by wziąć pod uwagę możliwość pojawienia się takiej epidemii. Ceny jaj i drobiu plasują się poniżej pięcioletniej średniej. Rok 2017 najprawdopodobniej będzie trudnym rokiem ze względu właśnie na ptasią grypę oraz spadek eksportu do Japonii, jeśli żadne działania nie zostaną podjęte”.

Zwrócił uwagę na fakt, że szczep H5N8 ptasiej grypy, przyniesiony przez ptaki migrujące, sprawił, że 80% kur niosek z wolnego wybiegu musi być trzymanych w pomieszczeniach, by uniknąć zakażenia. Strategia ta odniosła sukces. Aczkolwiek, aktualne zasady zezwalają na przetrzymywanie kur niosek w pomieszczeniach jedynie przez 12 tygodni. Po upływie tego terminu ich jaja zostaną zdeklasowane z oznaczenia z wolnego wybiegu na jaja z produkcji ściółkowej, przez co w najbliższych miesiącach konsumenci będą mieli bardzo ograniczony dostęp do jaj z wolnego wybiegu. Wraz z przedstawicielami naszych organizacji członkowskich w łańcuchu żywnościowym, Copa i Cogeca zaapelowały do Komisji Europejskiej o przyjęcie odstępstwa dla stad chowanych na wolnym wybiegu, które pozostawały w pomieszczeniach zamkniętych przez ponad 12 tygodni ze względu na występowanie ptasiej grypy, by mogły one utrzymać swój status chowu na wolnym wybiegu przez trochę dłuższy okres, gdyż rolnicy, którzy zainwestowali w obiekty chowu na wolnym wybieg znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Do tej pory Komisja odrzucała nasze postulaty. Jesteśmy jednak gotowi na dalsze poszukiwania rozwiązania. Nawołujemy Komisję do podjęcia szybkich działań, z korzyścią dla rolników oraz dla konsumentów.

Co więcej, apelujemy do Komisji o podjęcie negocjacji z krajami spoza UE, które na chwilę obecną nie uznają unijnej zasady regionalizacji, zgodnie z ustaleniami Międzynarodowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i upewnienie się, że nałożone zakazy będą obejmować jedynie regiony, w których pojawiły się ogniska choroby. Jednostronne zakazy są nie do przyjęcia. Jest to szczególnie istotne w związku z korzystnymi prognozami dla branży drobiowej, gdyż oczekuje się wzrostu konsumpcji o 1,7% w 2017 r., nawet jeśli wzrost ten będzie wolniejszy niż w 2016 r. - dodał.

Następnie opisał trudną sytuację w sektorze królików, apelując o unijne wsparcie dla branży „Spodziewa się, że konsumpcja i produkcja znowu spadną w 2017 r., a przecież mięso królików jest świetnym źródłem białka w diecie. Przestrzegamy jednych z najwyższych norm produkcji na świecie w tym sektorze i jesteśmy przekonani, że lepiej jest egzekwować obowiązujące już zasady niż wprowadzać alternatywne opcje niepoparte dowodami naukowymi, które jeszcze mocniej uderzyłyby w sektor. Musimy utrzymać produkcję w UE” - podkreślił.

 

 

Galeria