Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

WALNY ZJAZD DELEGATÓW

31-03-2017

W dniu 29 marca 2017 roku odbył się Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów. Przewodniczący Rady Federacji przedstawił sprawozdanie z działalności Federacji za okres od 25 marca 2013 do 28 marca br. W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Federacji, po raz kolejny, został Marian Sikora - Prezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych. Uzyskał 98% poparcie delegatów.

Do Prezydium Rady Federacji zostali wybrani:
1. Stanisław Kacperczyk - Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych;
2. Jan Biegniewski -  Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS;
3. Tadeusz Michalski - Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy;
4. Rajmund Gąsiorek – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych;
5. Bogdan Biadała - Prezes Polskiego Związku Ogrodniczego;
6. Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
1. Justyna Jasińska - przedstawiciel Związku Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego.
2. Zygmunt Gromek - Wiceprezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych;
3. Maria Bubiłek – Prezes Związku Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie;


W sesji popołudniowej spotkania uczestniczył m.in. p. Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele poszczególnych departamentów. Minister Jurgiel przedstawił priorytety działań resortu na 2017 rok. Omawiano również sytuację na poszczególnych rynków rolnych oraz prognozy na rok bieżący. Zaprezentowane zostały działania MRiRW w zakresie przeciwdziałania zwiększaniu importu ziarna zbóż z Ukrainy do Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania:

Galeria