Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

Święto Ludowe 2017

06-06-2017

5 czerwca 2017 r. obchodziliśmy 90. rocznicę ustanowienia Święta Ludowego. Z tej okazji złożyliśmy kwaity pod pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie. 

Po złożeniu kwiatów miało miejsce uroczyste spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krzysztof Jurgiel podkreślił, że spotkanie z okazji Święta Ludowego, jest wyrazem szacunku i uznania za codzienną, jakże piękną pracę dla Polski, którą  wykonują rolnicy i mieszkańcy wsi.

Spotkanie było okazją do wręczenie odznaczeń resortowych. Odznaczenie "Zasłużony dla Rolnictwa" otrzymała m. in. Pani Leokadia Kosikowska, członek Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych - jednostki członkowskiej Federacji.

Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki zaprezentowali również najważniejsze założenia polityki rolnej Rządu RP, a także nowe zasady współpracy rządu z polską wsią zawarte w dokumencie Pakt dla wsi.

Uroczystość uświetnił występ dziecięcej orkiestry dętej z powiatu łowickiego.

Galeria