Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

Prezydium Copa w Brukseli

13-02-2017

Podczas Prezydiów Copa-Cogeca, które odbyły się 9 i 10 lutego br. W Brukseli, obecny był Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phil Hogan. Komisarz stwierdził, że przyszła Wspólna Polityka Rolna (WPR) musi być odpowiednio finansowana i że uproszczenie ma kluczowe znaczenie.

Przemawiając do prezesów spółdzielni i organizacji rolniczych z całej UE, komisarz Hogan podkreślił: „Chcę udostępnić rolnikom narzędzia pozwalające im na odpowiedzialne zarządzanie rynkami rolnymi, podparte odpowiednim budżetem”. Położył również nacisk na ważną rolę jaką odgrywają rolnicy będący opiekunami terenów wiejskich, podkreślając, że nikt inny nie może przejąć tego zadania.

Poparł również wiele z deklaracji Copa i Cogeca dotyczących przyszłej WPR. Zgodził się na przykład, że ze względu na coraz bardziej ekstremalne wahania występujące na rynkach trzeba zwrócić większą uwagę na narzędzia umożliwiające rolnikom lepsze zarządzanie ryzykiem, a także pracować nad rynkami terminowymi. Potwierdził, że wymiana pokoleń to kolejny ważny aspekt  i musimy ułatwić młodym ludziom start, do czego potrzebne są lepiej wymierzone środki.

Następnie przewodniczący Copa, Martin Merrild, podkreślił, że nie potrzebujemy reformy WPR. Wystarczy jedynie zmienić to co nie działa, koncentrując się na uproszczeniu. „Mówimy tu o WPR potęgującej konkurencyjność rolników i wspierającej ich działania na rzecz równowagi środowiskowej, społecznej i gospodarczej. WPR stabilizującej dochody gospodarstw i umożliwiającej inwestycje w nowoczesne technologie”.

„Musimy również zachować aktualną strukturę WPR, czyli zarówno I jak i II filar, gdyż rozwiązanie to się sprawdziło i co więcej, pozwala zaopatrywać konsumentów w zdrową, odżywczą i wysokiej jakości żywność po przystępnej cenie” - dodał.

„Kluczowym elementem jest uproszczenie obecnej polityki” - powiedział. „Staraliśmy się zrobić wszystko, by wymogi zazieleniania w ramach WPR spełniły oczekiwania, jednak ich złożoność i biurokratyczność stanowią poważny problem. Celem przyszłej WPR powinno być stworzenie wspólnej, uproszczonej, odbiurokratyzowanej polityki, lepiej dostosowanej do wyzwań przed jakimi staje sektor rolny” - dodał.   „Płatności bezpośrednie - których otrzymanie zależy od spełnienia surowych wymogów środowiskowych - zwiększają stabilność i pewność sytuacji rolników w dobie wahań na rynku. Koniecznie trzeba je utrzymać” - podkreślił.

Przewodniczący Cogeca, Thomas Magnusson, zgodził się z tymi wypowiedziami, zwracając uwagę na znaczenie dalszych zachęt do rozwoju spółdzielni, dzięki którym rolnicy mogą łączyć swoje siły i wspólnie sprzedawać swoje produkty. Pan Magnusson położył nacisk na znaczenie odpowiedniego budżetu WPR i dalsze poszukiwania nowych rynków zbytu dla naszych wysokiej jakości produktów. Można by tu wykorzystać kredyty eksportowe, które ułatwiają podmiotom wkraczanie na rynki międzynarodowe - podsumował.