Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

Posiedzenie grupy roboczej ad hoc "WPR" w Brukseli

02-03-2017

27 lutego br. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ad hoc WPR, w którym uczestniczył Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji.  Podczas spotkania został omówiony kwestionariusz konsultacji społecznej na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Konsultacje otworzył Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phil Hogan w dniu 2 lutego br.

Następnego dnia Przewodniczący spotkał się w Parlamencie Europejskim z Przewodniczącym  Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego -  Czesławem Siekierskim oraz Wiceprzewodniczącym tej komisji - Zbigniewem Kuźmiukiem. Podczas dyskusji zostały omówione m.in. następujące tematy: ptasia grypa, konsultacje społeczne w sprawie przyszłości WPR. 

Galeria