Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

aktualności

Spotkanie w ministerstwie rolnictwa

24-10-2014

22 października Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki zaprosił producentów rolnych na spotkanie. Federację reprezentowali m.in. producenci zbóż, mleka, ogrodnicy, chmielarze. Spotkanie zdominowała wymiana poglądów z sadownikami. Rozmowy dotyczyły pomocy Komisji Europejskiej dla producentów owoców i wypłaty rekompensat. Podczas spotkania poruszono również kwestie dotyczące kar za nadprodukcje mleka i zakończenia kwotowania tej produkcji, szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych, organizacji okrągłego stołu ogrodników oraz wykonania analizy marż podmiotów pośredniczących w obrocie handlowym. Minister wyraził również swoją opinię dotyczącą udziału w Kongresie Europejskich Rolników w Brukseli, podkreślając, że był jedynym ministrem z krajów europejskich, który był zainteresowany głosem rolników.

Kongres Europejskich Rolników w Brukseli

24-10-2014

W dniach 6-8 października br. w centrum konferencyjnym, „The Square”, odbył się Kongres Europejskich Rolników pod tytułem „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej i rolnictwo rodzinne: wzrost i zatrudnienie na obszarach wiejskich”. W seminarium wzięli udział między innymi: Przewodniczący komitetu COPA Jan Albert Maat; Przewodniczący komitetu COGECA Christian Pees;; Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dacian Ciolos; Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Parlamencie Europejskim Czesław Siekierski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Federację reprezentowali m.in.  Przewodniczący Marian Sikora, Dyrektor Biura Agnieszka Falba-Gałkowska oraz stały przedstawiciel FBZPR przy COPA-COGECA Michał Kiciński. 

Czytaj więcej...

Wrześniowe Prezydium Copa-Cogeca

10-10-2014

W dniu 26 września 2014 roku w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Komitetów COPA-COGECA. Z ramienia FBZPR w posiedzeniu wziął udział stały przedstawiciel Federacji przy COPA-COGECA Michał Kiciński. Głównymi tematami omawianymi na posiedzeniu były ....

Czytaj więcej...

Copa Cogeca - seminarium poświęcone europejskiemu sektorowi ziemniaków

30-09-2014

W dniu 9 września 2014 r. w siedzibie komitetów COPA-COGECA  w Brukseli odbyło się seminarium pod tytułem, „Europejski Sektor Ziemniaczany: Jak Skonsolidować i Rozszerzyć Przemysł Ziemniaczany UE?”. Seminarium zorganizowali wspólnie COPA-COGECA, EUROPATAT oraz EUPPA w celu podkreślenia znaczenie europejskiego sektora ziemniaków, który obecnie zajmuje czwarte miejsce wśród europejskich upraw....

Czytaj więcej...

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydiów Copa-Cogeca

30-09-2014

W dniu 4 września br. w siedzibie komitetów COPA-COGECA odbyło się nadzwyczajne Prezydium. Nadzwyczajne posiedzenie członków COPA-COGECA zostało zwołane na rzecz polskich organizacji w celu przedyskutowania aktualnych problemów i ewentualnych rozwiązań w sektorze rolnym w związku z embargo na europejskie produkty rolne nałożone poprzez Federację Rosyjską.  Z ramienia FBZPR w spotkaniu wzięli udział Przewodniczący Rady Federacji Marian Sikora oraz stały przedstawiciel przy komitetach COPA-COGECA Michał Kiciński. Głównymi tematami omawianymi podczas Prezydium były: informacja na temat Rosyjskiego embarga na import produktów rolnych; Debata z Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich Dacianem Ciolosem na temat rosyjskiego embarga oraz plan działań COPA-COGECA w niniejszym zakresie...

Czytaj więcej...

PROTEST ROLNIKÓW

26-09-2014

26 sierpnia w Brukseli odbył się protest polskich rolników przeciwko zaproponowanym przez Komisję Europejską zasadom wypłacania rekompensat za straty poniesione w związku z rosyjskim embargiem na produkty rolno-spożywcze. W proteście, który zorganizowała Krajowa Rada Izb Rolniczych, uczestniczyli m. in. przedstawiciele izb rolniczych, związków branżowych, producenci owoców i warzyw ...

Czytaj więcej...

Posiedzenie COMAGRI

25-07-2014

23 lipca w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie COMAGRI (Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi) przy Parlamencie Europejskim. W posiedzenie wzięli udział między innymi: Przewodniczący COMAGRI Czesław Siekierski, Wice-Przewodniczący Komisji Rolnictwa Janusz Wojciechowski, Dyrektor-Generalny Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Jerzy Plewa oraz Zastępca dyrektora-Generalnego przy DG AGRI Joost Korte ...

Czytaj więcej...

Czerwcowe posiedzenie Prezydiów COPA - COGECA

25-07-2014

W dniach  27 i 28 czerwca w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów. W dwudniowym posiedzeniu wzięli udział Przewodniczący Rady Federacji Marian Sikora oraz stały przedstawiciel przy komitetach COPA-COGECA w Brukseli Michał Kiciński. Główne tematy dyskutowane podczas prezydium to: wymiana poglądów z Panem Erikiem Petersem - zastępca kierownika w Biurze Doradców ds. Polityki Europejskiej przy Komisji Europejskiej na temat prognoz dla międzynarodowego handlu i rolnictwa ...

Czytaj więcej...

Prezydium COPA - COGECA

25-07-2014

W dniach 24 i 25 kwietnia 2014 w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów. Federację reprezentował Przewodniczący Marian Sikora oraz stały przedstawiciel przy komitetach COPA-COGECA w Brukseli Michał Kiciński. Główne tematy omawiane podczas dwudniowego posiedzenia to ...

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

03-04-2014

Zapytanie ofertowe nr 3/2014 w sprawie zamówienia kompleksowej usługi agencji reklamowej/eventowej na realizację kampanii „Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców” –  edycja IV.

Formularz oferty