Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

aktualności

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ: NOWE WYZWANIA W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI I PASZ W UE W DNIACH 20-21 LISTOPADA 2013 R.

14-11-2013

Kliknij po więcej informacji 

SPOTKANIE Z MINISTREM WS. RYNKU ZBÓŻ

10-11-2013

7 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli związków branżowych zrzeszonych w Federacji z Ministrem Rolnictwa Stanisławem Kalembą. Głównym tematem spotkania była sytuacja na rynku zbóż, z szczególnym uwzględnieniem wymiany handlowej na rynku kukurydzy...

Czytaj więcej...

KONGRES PRO AGRO W BUKARESZCIE

03-11-2013

W dniu 31 października 2013 roku w Bukareszcie w Rumunii odbył się pierwszy kongres Rumuńskiej Federacji Związków Branżowych „PRO AGRO”. W kongresie uczestniczyli między innymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rumunii Pan Daniel Constantin; Przewodniczący FNSEA (Francuska Federacja Związków Rolników) Xavier Beulin oraz Przewodniczący Rumuńskiej Federacji Związków Branżowych „Pro Agro” Alexandru Jurconi. Z ramienia FBZPR w kongresie uczestniczyli Przewodniczący Prezydium Rady Federacji Marian Sikora oraz stały przedstawiciel FBZPR przy komitetach COPA-COGECA w Brukseli Michał Kiciński. Głównymi tematami omawianymi na kongresie były przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku oraz perspektywy WPR z Rumunii, Francji i Polski...

Czytaj więcej...

KRÓLOWA MLEKA WYBRANA

30-10-2013

29 października wybrano pierwszą w Polsce Królową Mleka. Została nią Katarzyna Gajownik, 26-letnia doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Poznaj Królową Mleka ….. www.krolowamleka.pl 

GRUPA DORADCZA DS. WPR

15-10-2013

14 października odbyło się posiedzenie Grupy Doradczej ds. Wspólnej Polityki Rolnej. W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Kacperczyk – Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Federacji, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych oraz dr Mirosław Drygas – Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych.

Czytaj więcej...

PREZYDIUM COPA-COGECA

21-09-2013

W dniach 19 i 20 września 2013 roku w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów. W ramach FBZPR w posiedzeniu uczestniczyli Przewodniczący Federacji Marian Sikora oraz z stały przedstawiciel przy komitetach COPA-COGECA Michał Kiciński. W trakcie posiedzeń debatowano z Panem Marc’em Vanheukelenem, szefem gabinetu Karela de Guchta Komisarza Unijnego ds. Handlu, na temat rozwoju rozmów na temat umowy handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Przeprowadzono także wybory na Przewodniczącego oraz sześciu wiceprzewodniczących komitetu COPA. Przewodniczącym został Jan Albert Maat z LTO (Holenderska Federacja Rolnictwa o Orgódnictwa). W skład wiceprzewodniczących wybrano Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Jerzego Chróścikowskiego. Pozostali wiceprzewodniczący to: Xavier Beulin (Francja), Harry Sinclair (Wielka Brytania), Ricardo Serra Arias (Hiszpania), Miklos Kis (Węgry) oraz Maria Dzelzkaleja (Łotwa)

DELEGACJA PRZEDSTAWICIELI PRO AGRO

06-10-2013

W dniach 1 – 4 października na zaproszenie Federacji przebywali w Polsce przedstawiciele Organizacji PRO AGRO z Rumunii. Organizacja ta we wrześniu br. przystąpiła do Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych UE – COPA. Podczas wizyty odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa Stanisławem Kalembą oraz przedstawicielami polskich organizacji członkowskich COPA i związków branżowych należących do FBZPR. Podczas spotkania omawiano głównie reformę Wspólnej Polityki Rolnej i możliwości współpracy...

Czytaj więcej...

PRZEDSTAWICIEL FEDERACJI ZOSTAŁ PRZEWODNICZĄCYM GRUPY ROBOCZEJ COPA

06-07-2013

Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, członek Rady FBZPR – reprezentujący Federację w Grupie Roboczej COPA „Promocja produktów Rolnych” został wybrany Przewodniczącym tej grupy. Wybory odbyły się na ostatnim posiedzeniu w dniu 3 lipca br. Prezes Wierzbicki jest pierwszym ekspertem polskich organizacji rolniczych, należących do Komitetu COPA, który objął najwyższą funkcję w grupach roboczych...

Czytaj więcej...

PREZYDIUM COPA COGECA

30-06-2013

W dniach 27-28 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetów Copa-Cogeca. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Federacji Marian Sikora oraz Stały Przedstawiciel przy Komitetach Copa-Cogeca w Brukseli Michał Kiciński...

Czytaj więcej...

SPOTKANIE W PRZEDSTAWICIELSTWIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

28-06-2013

27 czerwca w Przedstawicielstwie KE w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2013 roku. W spotkaniu udział wzięli: Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej oraz Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas konferencji zaprezentowane zostały ostateczne ramy reformy Wspólnej Polityki Rolnej, uzgodnione przez ministrów rolnictwa krajów członkowskich, Komisję Europejską i Parlament Europejski. Poruszono m.in. kwestie dopłat bezpośrednich, utrzymania systemu SAPS, zazielenienia, wsparcia dla młodych rolników oraz małych gospodarstw rolnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przedstawiciele ministerstwa, instytutów naukowych, organizacji rolniczych i związków branżowych.