Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

aktualności

PREZYDIUM COPA-COGECA

21-09-2013

W dniach 19 i 20 września 2013 roku w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów. W ramach FBZPR w posiedzeniu uczestniczyli Przewodniczący Federacji Marian Sikora oraz z stały przedstawiciel przy komitetach COPA-COGECA Michał Kiciński. W trakcie posiedzeń debatowano z Panem Marc’em Vanheukelenem, szefem gabinetu Karela de Guchta Komisarza Unijnego ds. Handlu, na temat rozwoju rozmów na temat umowy handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Przeprowadzono także wybory na Przewodniczącego oraz sześciu wiceprzewodniczących komitetu COPA. Przewodniczącym został Jan Albert Maat z LTO (Holenderska Federacja Rolnictwa o Orgódnictwa). W skład wiceprzewodniczących wybrano Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Jerzego Chróścikowskiego. Pozostali wiceprzewodniczący to: Xavier Beulin (Francja), Harry Sinclair (Wielka Brytania), Ricardo Serra Arias (Hiszpania), Miklos Kis (Węgry) oraz Maria Dzelzkaleja (Łotwa)