Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

aktualności

Posiedzenie COMAGRI

25-07-2014

23 lipca w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie COMAGRI (Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi) przy Parlamencie Europejskim. W posiedzenie wzięli udział między innymi: Przewodniczący COMAGRI Czesław Siekierski, Wice-Przewodniczący Komisji Rolnictwa Janusz Wojciechowski, Dyrektor-Generalny Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Jerzy Plewa oraz Zastępca dyrektora-Generalnego przy DG AGRI Joost Korte ...

Czytaj więcej...

Czerwcowe posiedzenie Prezydiów COPA - COGECA

25-07-2014

W dniach  27 i 28 czerwca w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów. W dwudniowym posiedzeniu wzięli udział Przewodniczący Rady Federacji Marian Sikora oraz stały przedstawiciel przy komitetach COPA-COGECA w Brukseli Michał Kiciński. Główne tematy dyskutowane podczas prezydium to: wymiana poglądów z Panem Erikiem Petersem - zastępca kierownika w Biurze Doradców ds. Polityki Europejskiej przy Komisji Europejskiej na temat prognoz dla międzynarodowego handlu i rolnictwa ...

Czytaj więcej...

Prezydium COPA - COGECA

25-07-2014

W dniach 24 i 25 kwietnia 2014 w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów. Federację reprezentował Przewodniczący Marian Sikora oraz stały przedstawiciel przy komitetach COPA-COGECA w Brukseli Michał Kiciński. Główne tematy omawiane podczas dwudniowego posiedzenia to ...

Czytaj więcej...