Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

aktualności

Spotkanie w ministerstwie rolnictwa

24-10-2014

22 października Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki zaprosił producentów rolnych na spotkanie. Federację reprezentowali m.in. producenci zbóż, mleka, ogrodnicy, chmielarze. Spotkanie zdominowała wymiana poglądów z sadownikami. Rozmowy dotyczyły pomocy Komisji Europejskiej dla producentów owoców i wypłaty rekompensat. Podczas spotkania poruszono również kwestie dotyczące kar za nadprodukcje mleka i zakończenia kwotowania tej produkcji, szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych, organizacji okrągłego stołu ogrodników oraz wykonania analizy marż podmiotów pośredniczących w obrocie handlowym. Minister wyraził również swoją opinię dotyczącą udziału w Kongresie Europejskich Rolników w Brukseli, podkreślając, że był jedynym ministrem z krajów europejskich, który był zainteresowany głosem rolników.

Kongres Europejskich Rolników w Brukseli

24-10-2014

W dniach 6-8 października br. w centrum konferencyjnym, „The Square”, odbył się Kongres Europejskich Rolników pod tytułem „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej i rolnictwo rodzinne: wzrost i zatrudnienie na obszarach wiejskich”. W seminarium wzięli udział między innymi: Przewodniczący komitetu COPA Jan Albert Maat; Przewodniczący komitetu COGECA Christian Pees;; Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dacian Ciolos; Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Parlamencie Europejskim Czesław Siekierski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Federację reprezentowali m.in.  Przewodniczący Marian Sikora, Dyrektor Biura Agnieszka Falba-Gałkowska oraz stały przedstawiciel FBZPR przy COPA-COGECA Michał Kiciński. 

Czytaj więcej...

Wrześniowe Prezydium Copa-Cogeca

10-10-2014

W dniu 26 września 2014 roku w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Komitetów COPA-COGECA. Z ramienia FBZPR w posiedzeniu wziął udział stały przedstawiciel Federacji przy COPA-COGECA Michał Kiciński. Głównymi tematami omawianymi na posiedzeniu były ....

Czytaj więcej...