Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności

PROTEST ROLNIKÓW

26-09-2014

26 sierpnia w Brukseli odbył się protest polskich rolników przeciwko zaproponowanym przez Komisję Europejską zasadom wypłacania rekompensat za straty poniesione w związku z rosyjskim embargiem na produkty rolno-spożywcze. W proteście, który zorganizowała Krajowa Rada Izb Rolniczych, uczestniczyli m. in. przedstawiciele izb rolniczych, związków branżowych, producenci owoców i warzyw ...

Czytaj więcej...

Posiedzenie COMAGRI

25-07-2014

23 lipca w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie COMAGRI (Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi) przy Parlamencie Europejskim. W posiedzenie wzięli udział między innymi: Przewodniczący COMAGRI Czesław Siekierski, Wice-Przewodniczący Komisji Rolnictwa Janusz Wojciechowski, Dyrektor-Generalny Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Jerzy Plewa oraz Zastępca dyrektora-Generalnego przy DG AGRI Joost Korte ...

Czytaj więcej...

Czerwcowe posiedzenie Prezydiów COPA - COGECA

25-07-2014

W dniach  27 i 28 czerwca w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów. W dwudniowym posiedzeniu wzięli udział Przewodniczący Rady Federacji Marian Sikora oraz stały przedstawiciel przy komitetach COPA-COGECA w Brukseli Michał Kiciński. Główne tematy dyskutowane podczas prezydium to: wymiana poglądów z Panem Erikiem Petersem - zastępca kierownika w Biurze Doradców ds. Polityki Europejskiej przy Komisji Europejskiej na temat prognoz dla międzynarodowego handlu i rolnictwa ...

Czytaj więcej...

Prezydium COPA - COGECA

25-07-2014

W dniach 24 i 25 kwietnia 2014 w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów. Federację reprezentował Przewodniczący Marian Sikora oraz stały przedstawiciel przy komitetach COPA-COGECA w Brukseli Michał Kiciński. Główne tematy omawiane podczas dwudniowego posiedzenia to ...

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

03-04-2014

Zapytanie ofertowe nr 3/2014 w sprawie zamówienia kompleksowej usługi agencji reklamowej/eventowej na realizację kampanii „Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców” –  edycja IV.

Formularz oferty

RADA FEDERACJI

28-03-2014

27 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Federacji z udziałem przedstawicieli związków branżowych – jednostek członkowskich FBZPR oraz zaproszonych gości.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA NA TEMAT WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

28-03-2014

W dniach 13 – 14 marca, w Sevilli, odbył się Europejska Konferencja Rolników „Nowa WPR na lata 2014 -2020: przyszłość dla rolników, przyszłość społeczeństwa”.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2014

26-02-2014

w sprawie zamówienia kompleksowej usługi agencji public relations na realizację kampanii „Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców – edycja IV

 

Informujemy, że zmianie uległ okres realizacji zamówienia (pkt II. ppkt 4) oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia (pkt III).

 

Po zmianie okres realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy, a termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1 kwietnia do 30 września 2014 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE

24-02-2014

Zapytanie ofertowe nr 2/2014 w sprawie kompleksowej usługi agencji public relations na realizację kampanii "Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców" 
- edycja IV
Formularz ofertowy

ZAPYTANIA OFERTOWE

20-01-2014

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 w sprawie zamówienia kompleksowej usługi agencji "public relations" na realizację kampanii "Lubię kaszę - kasza na stół, na zdrowie, na co dzień"
Formularz ofertowy