Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności

Rozmowy w ministerstwie

12-02-2015

11 lutego odbyły się kolejne rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczyli w nich przedstawiciele związków branżowych, związków zawodowych oraz izb rolniczych. Podczas spotkania omawiano m.in. mechanizmy wsparcia inwestycji w ramach produkcji zwierzęcej, wsparcie dla zwierząt w ramach płatności bezpośrednich 2015-2020, projekty rozporządzeń oraz projekt ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Podczas spotkania powołano sześć zespołów roboczych, które mają zająć się najpilniejszymi problemami w rolnictwie, tj. mleko, trzoda chlewna, opłacalność produkcji, łowiectwo. 

Czytaj więcej...

Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

12-02-2015

W dniach 5-6 luty odbyło się posiedzenie prezydium Copa. Pierwszego dnia obrad głównym tematem była kwestia aktualnych międzynarodowych negocjacji handlowych (UE-USA, UE-Japonia, WTO, rosyjskie embargo). Do wzięcia udziału w Prezydium zaproszono Panią Marię Pariat, zastępcę  dyrektora generalnego ds. stosunków międzynarodowych i wielostronnych, DG AGRI.W kolejnym dniu odbyła się wymiana poglądów na temat planu działania dla sektora mleka. 

Czytaj więcej...

Dialog w ministerstwie

30-01-2015

W dniach 27 i 28 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się kolejne spotkania z szefami organizacji rolniczych działających na forum europejskim. Federację reprezentowali Przewodniczący Marian Sikora i Dyrektor Biura Agnieszka Falba-Gałkowska. Podczas spotkań zdecydowano o powołaniu Komisji Trójstronnej w obszarze rolnictwa, w której powinni znaleźć się rolnicy, przetwórcy i członkowie rządu z zaangażowanych w te sprawy resortów.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej

30-01-2015

23 stycznia 2015 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji hodowców trzody chlewnej, przetwórcy, prezesi organizacji rolniczych działających w COPA-COCEGA, a także z przedstawiciele lokalnych komitetów protestacyjnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz wielkopolskiego.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30-01-2015

21 stycznia odbyło się spotkanie ministra z szefami organizacji członkowskich COPA-COGECA. Głównym tematem spotkania było omówienie trudnej sytuacji w rolnictwie, która jest przyczyną lokalnych protestów. Podczas spotkania prezesi organizacji poruszyli m.in. trudną sytuację na rynku wieprzowiny i mleka oraz zaapelowali o jak najszybsze wdrażanie mechanizmów mogących poprawić tę sytuację....

Czytaj więcej...

Spotkanie w ministerstwie rolnictwa

24-10-2014

22 października Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki zaprosił producentów rolnych na spotkanie. Federację reprezentowali m.in. producenci zbóż, mleka, ogrodnicy, chmielarze. Spotkanie zdominowała wymiana poglądów z sadownikami. Rozmowy dotyczyły pomocy Komisji Europejskiej dla producentów owoców i wypłaty rekompensat. Podczas spotkania poruszono również kwestie dotyczące kar za nadprodukcje mleka i zakończenia kwotowania tej produkcji, szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych, organizacji okrągłego stołu ogrodników oraz wykonania analizy marż podmiotów pośredniczących w obrocie handlowym. Minister wyraził również swoją opinię dotyczącą udziału w Kongresie Europejskich Rolników w Brukseli, podkreślając, że był jedynym ministrem z krajów europejskich, który był zainteresowany głosem rolników.

Kongres Europejskich Rolników w Brukseli

24-10-2014

W dniach 6-8 października br. w centrum konferencyjnym, „The Square”, odbył się Kongres Europejskich Rolników pod tytułem „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej i rolnictwo rodzinne: wzrost i zatrudnienie na obszarach wiejskich”. W seminarium wzięli udział między innymi: Przewodniczący komitetu COPA Jan Albert Maat; Przewodniczący komitetu COGECA Christian Pees;; Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dacian Ciolos; Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Parlamencie Europejskim Czesław Siekierski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Federację reprezentowali m.in.  Przewodniczący Marian Sikora, Dyrektor Biura Agnieszka Falba-Gałkowska oraz stały przedstawiciel FBZPR przy COPA-COGECA Michał Kiciński. 

Czytaj więcej...

Wrześniowe Prezydium Copa-Cogeca

10-10-2014

W dniu 26 września 2014 roku w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Komitetów COPA-COGECA. Z ramienia FBZPR w posiedzeniu wziął udział stały przedstawiciel Federacji przy COPA-COGECA Michał Kiciński. Głównymi tematami omawianymi na posiedzeniu były ....

Czytaj więcej...

Copa Cogeca - seminarium poświęcone europejskiemu sektorowi ziemniaków

30-09-2014

W dniu 9 września 2014 r. w siedzibie komitetów COPA-COGECA  w Brukseli odbyło się seminarium pod tytułem, „Europejski Sektor Ziemniaczany: Jak Skonsolidować i Rozszerzyć Przemysł Ziemniaczany UE?”. Seminarium zorganizowali wspólnie COPA-COGECA, EUROPATAT oraz EUPPA w celu podkreślenia znaczenie europejskiego sektora ziemniaków, który obecnie zajmuje czwarte miejsce wśród europejskich upraw....

Czytaj więcej...

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydiów Copa-Cogeca

30-09-2014

W dniu 4 września br. w siedzibie komitetów COPA-COGECA odbyło się nadzwyczajne Prezydium. Nadzwyczajne posiedzenie członków COPA-COGECA zostało zwołane na rzecz polskich organizacji w celu przedyskutowania aktualnych problemów i ewentualnych rozwiązań w sektorze rolnym w związku z embargo na europejskie produkty rolne nałożone poprzez Federację Rosyjską.  Z ramienia FBZPR w spotkaniu wzięli udział Przewodniczący Rady Federacji Marian Sikora oraz stały przedstawiciel przy komitetach COPA-COGECA Michał Kiciński. Głównymi tematami omawianymi podczas Prezydium były: informacja na temat Rosyjskiego embarga na import produktów rolnych; Debata z Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich Dacianem Ciolosem na temat rosyjskiego embarga oraz plan działań COPA-COGECA w niniejszym zakresie...

Czytaj więcej...