Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności

Wybory w Grupie Roboczej COPA ds. Chmielu

06-04-2016

Na ostatnim posiedzeniu Grupy Roboczej Copa "Chmiel" odbyły sie wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących grupy. Blanka Wyroślak reprezentująca Związek Polskich Plantatorów Chmielu - jednostkę członkowską Federacji - została wiceprzewodniczącą grupy.

Czytaj więcej...

Prezydium Copa w Brukseli

26-02-2016

W dniach 18-19 luty odbyło się posiedzenie Prezydium Copa. Uczestniczyli w nim: Marian Sikora - Przewodniczący Rady Federacji, Agnieszka Falba-Gałkowska – dyrektor biura oraz Magdalena Montaigu – kierownik biura w Brukseli. Podczas pierwszego dnia posiedzenia miała miejsce m.in. wymiana punktów widzenia z Josem Delbekem, dyrektorem generalnym ds. działań w dziedzinie klimatu Komisji Europejskiej

Czytaj więcej...

Seminarium w Parlamencie Europejskim

26-02-2016

Prawdziwie wspólny rynek, pozbawiony barier jest najważniejszą wartością w Unii Europejskiej – taki wniosek wypływa z dyskusji prowadzonej podczas seminarium w Parlamencie Europejskim w dniu 17 lutego 2016 roku. Seminarium „Single Europe – Varied Food” to kolejny już etap kampanii „Wsparcie promocji polskiej żywności poprzez niwelowanie barier w eksporcie”.

Czytaj więcej...

Spotkanie Ministra z Radą Federacji

10-02-2016

8 lutego odbyło się spotkanie Rady Federacji z Ministrem Rolnictwa Krzysztofem Jurgielem. Podczas spotkania omawiano aktualną sytuację na poszczególnych rynkach rolnych, plany ministerstwa na najbliższy okres oraz problemy poszczególnych branż. 

Czytaj więcej...

Wybory w Grupie Roboczej COPA Ziemniaki

10-02-2016

Na ostatnim posiedzeniu Grupy Roboczej Copa „Ziemniaki” wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego tej grupy. Wiceprzewodniczącym został Zbigniew Górski – Wiceprezes Zarządu Polskiego Związków Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych Na przewodniczącego grupy wybrano został Arnaud Delacour z Francji (organizacja FNSA).

Czytaj więcej...

Spotkanie uzgodnieniowe "Ziemniaki"

25-01-2016

18 stycznia odbyło się spotkanie uzgodnieniowe przed posiedzeniem Grupy Roboczej Copa „Ziemniaki”. W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, Radca Generalny Zofia Krzyżanowska oraz dyrektorzy departamentów i pracownicy resortu. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Copa-Cogeca. Federację reprezentowali Przewodniczący Marian Sikora, Zbigniew Górski - ekspert w Grupie Roboczej Copa „Ziemniaki”, Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych oraz Wojciech Nowacki ze Stowarzyszenia Polski Ziemniak. 

Czytaj więcej...

Spotkanie z Ministrem

21-12-2015

11 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Rady Federacji z Ministrem Rolnictwa Krzysztofem Jurgielem. Podczas spotkania omawiano m.in. zasady współpracy, finansowanie organizacji rolniczych, negocjacje TTIP, promocję produktów rolno-spożywczych, ustawę o funduszach promocji, sytuację na rynku zbóż z uwzględnieniem propozycji zagospodarowania i rozbudowania bazy magazynowej oraz program odbudowy i rozwoju sektora trzody chlewnej. Kolejne spotkanie, z Rada Federacji w pełnym składzie, zaplanowano w pierwszych tygodniach 2016 roku.

 

Czytaj więcej...

Wybory w grupach roboczych Copa

18-12-2015

8 grudnia Jerzy Wierzbicki – prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego został ponownie wybrany przewodniczącym Grupy Roboczej Copa „Promocja produktów rolnych”. Wybór został przyjęty przez aklamację.

W dniu 11 grudnia podczas posiedzenia Grupy Roboczej Copa „Zdrowie i dobrostan zwierząt” Adam Drosio został wybrany wiceprzewodniczącym tej grupy. 

Czytaj więcej...

Prezydium Copa w Paryżu

18-12-2015

W dniach 3 i 4 grudnia br. w Paryżu obyło się Prezydium Copa oraz specjalne wydarzenie organizowane przez francuskie organizacje rolnicze zatytułowane ”rolnictwo i klimat” w związku z toczącą się w Paryżu konferencją COP21. W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji oraz Magdalena Montaigu – kierownik biura w Brukseli. Wśród tematów podjętych podczas Prezydium Copa znalazły się: wymiana poglądów na temat zmiany klimatu i przyszłości WPR; przyjęcie głównego przesłania Copa-Cogeca odnośnie zmiany klimatu; wymiana poglądów na temat stanowiska Copa i Cogeca w sprawie dziesiątej konferencji ministerialnej WTO na temat dauhańskiej agendy rozwoju; przyjęcie wniosku UNITAB  (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tytoniu) o partnerstwo z Copa i Cogeca.

Czytaj więcej...

Prezydium Copa

07-10-2015

W dniach 24-25 września, w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydium Copa. Uczestniczli w nim Przewodniczący Maria Sikora i Specjalista w biurze Federacji Emilia Ożarowska. Podczas posiedzenia omawiano następujące tematy: wymiana poglądów z p. Fernandem Etenem, luksemburskim ministrem rolnictwa, na temat sytuacji na rynku i programu luksemburskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa...

Czytaj więcej...