Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności

Zimowisko 2017

22-02-2017

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych razem z Polskim Związkiem Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych po raz kolejny zorganizowała wypoczynek zimowy dla  397 dzieci.  Dziesięciodniowe zimowisko z programem promocji i profilaktyki zdrowia było skierowane dla dzieci i młodzieży rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS. Wyjazd był dofinansowany w kwocie 750 zł na osobę z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Udało nam się również znaleźć sponsorów, którzy nieodpłatnie przekazali produkty spożywcze na paczki, które zostały przekazane dla dzieci.

Czytaj więcej...

Wybory w Grupie Roboczej Copa Jaja i drób

21-02-2017

16 lutego br. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się wybory nowej prezydencji grupy „Jaja i drób”. Nowo wybrany przewodniczący grupy roboczej, Charles Bourns, będzie współpracować z dwoma wiceprzewodniczącymi grupy: Jean-Michelem Schaefferem z Francji oraz Anną Zubków z Polski.

Czytaj więcej...

Prezydium Copa w Brukseli

13-02-2017

Podczas Prezydiów Copa-Cogeca, które odbyły się 9 i 10 lutego br. W Brukseli, obecny był Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phil Hogan. Komisarz stwierdził, że przyszła Wspólna Polityka Rolna (WPR) musi być odpowiednio finansowana i że uproszczenie ma kluczowe znaczenie.

Przemawiając do prezesów spółdzielni i organizacji rolniczych z całej UE, komisarz Hogan podkreślił: „Chcę udostępnić rolnikom narzędzia pozwalające im na odpowiedzialne zarządzanie rynkami rolnymi, podparte odpowiednim budżetem”. Położył również nacisk na ważną rolę jaką odgrywają rolnicy będący opiekunami terenów wiejskich, podkreślając, że nikt inny nie może przejąć tego zadania.

Czytaj więcej...

Posiedzenia Copa w Wageningen

09-06-2016

30 -31 maja odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Copa. Uczestniczyli w nim: Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji, Emilia Ożarowska – specjalista ds. współpracy z Copa oraz Magdalena Montaigu – kierownik biura w Brukseli. Posiedzenie odbyło się na Uniwersytecie Wageningen w Holandii.

Czytaj więcej...

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie

09-06-2016

24 maja odbyło się posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W Radzie powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Federację reprezentuje przewodniczący Marian Sikora. W Radzie zasiadają również przedstawiciele wielu związków branżowych – jednostek członkowskich Federacji. 

Czytaj więcej...

Spotkanie z Komisarzem

09-06-2016

12 maja odbyły się spotkania z Komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andrukaitisem. Możliwość pierwszego spotkania była podczas wspólnego posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP. Kolejna okazją było spotkanie w Przedstawicielstwie KE w Polsce 

Czytaj więcej...

Prezydium Copa

09-06-2016

W dniach 21 -22 kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium Copa. W spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Mołdrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Federacji, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS oraz Magdalena Montaigu – kierownik biura w Brukseli.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

06-04-2016

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 w sprawie zamówienia kompleksowej usługi agencji public relations na realizację kampanii „Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców” – edycja VI

Formularz oferty


Czytaj więcej...

Wizyta Przewodniczącego Grupy Roboczej COPA "Jaja i drób"

06-04-2016

Na zaproszenie Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu – jednostki członkowskiej Federacji, przyjechała do Polski trzyosobowa delegacja hodowców drobiu z Anglii na czele z Charlsem Bourns – Przewodniczącym Grupy Roboczej Copa „Jaja i drób”. 

Czytaj więcej...

Prezydium Rady Federacji

06-04-2016

W dniu 31 marca odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Federacji. Uczestniczyli w nim: Marian Sikora – Przewodniczący, Ryszard Mołdrzyk – Wiceprzewodniczący, Stanisław Kacperczyk – Wiceprzewodniczący oraz członkowie Prezydium Bogdan Biadała i Jan Madej.  

Czytaj więcej...