ZAGROŻENIE DLA CAŁEGO UNIJNEGO ROLNICTWA

Nowy Zielony Ład może być poważnym zagrożeniem dla całego unijnego rolnictwa. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych domaga się, aby za dodatkowymi wymogami środowiskowymi poszły odpowiednie rekompensaty z budżetu Unii Europejskiej. Delegaci polskich...

czytaj dalej

ZIELONY ŁAD. SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

„Czym mamy chronić nasze uprawy” pytali dramatycznie rolnicy podczas Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy. Nie mniej kontrowersji wzbudziła sprawa zmieniającego się klimatu oraz wycofywania kolejnych substancji czynnych w ochronie roślin. Forum Producentów Zbóż i...

czytaj dalej

SUKCES W BRUKSELI

Kolejny sukces Federacji w Brukseli – Ryszard Piątek z Krajowego Związku Plantatorów Tytoniu został wybrany na wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej Copa-Cogeca "Tytoń". 12 grudnia w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się wybory przewodniczących Grupy Roboczej...

czytaj dalej

Posiedzenie Rady Federacji

Sprawy zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zagrożeń wynikających z działalności eko-terrorystów zdominowały spotkanie Rady Federacji w dniu 12 grudnia, w którym wziął udział minister rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do organizacji rolniczych o...

czytaj dalej

Posiedzenie Copa-Cogeca

Trzy dni spotkań w Sekretariacie Copa Cogeca rozpoczęły się od Biznes Forum Prezydencji Cogeca (27 listopada), w którym udział wzięli: Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji, Agnieszka Maliszewska – Dyrektor Polskiej Izby Mleka oraz Witold Boguta – Prezes...

czytaj dalej

Wybory w Cogeca

28 listopada odbyło się Prezydium Głównego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej w UE – Cogeca. Podczas Prezydium dokonano wyboru nowych władz tej organizacji na kolejną dwuletnią kadencję. I Wiceprzewodniczącą została desygnowana przez Federację p. Agnieszka Maliszewska...

czytaj dalej